Реактив Несслера

ТУ 6-09-2089-77

   Лужний водний розчин дигідрату тетраіодомеркурату(II) калію застосовується для аналітичних робіт при колориметричному визначенні амонійних сполук, вищих спиртів та альдегідів.

Реактив Несслера