Стандарт-титри для рН-метрії

ТУ У 20.1-05761293-007:2015

     Являють собою наважки хімічних речовин у скляних ампулах, які призначені для приготування буферних розчинів з певними значеннями рН.

    Буферні розчини відповідно до вимог, встановлених ДСТУ 4869, застосовуються як робочі еталони рН 2-го розряду для відтворення шкали рН водних розчинів згідно з  ГОСТ 8.134 при повірці та калібруванні засобів вимірювання рН, а також для контролю похибок методів вимірювання рН рідких середовищ.

  • Калій тетраоксалат (Тип 1, рН-1.68)
  • Калій виннокислий кислий (Тип 2, рН-3.56)
  • Калій фталевокислий кислий (Тип 3, рН-4.01)
  • Фосфати,(Тип-4, рН-6.86)
  • Натрій тетраборнокислий (Тип-5, рН-9.18)
  • Гідрат окису кальцію (Тип-6, рН-12.45)
Стандарт-титри для рН-метрії