Затверджувач ізо-МТГФА

ТУ 6-10-124-91

   Основне призначення затверджувача ізо-МТГФА  (ізометилтетрагідрофталевий ангідрид) ─ просочувальні та заливні компаунди електротехнічного призначення. Композиції на основі затверджувача мають досить високу життєздатність, тверднуть за 120-160°С та демонструють високі механічні та діелектричні показники.

Властивості затверджувача ізо-МТГФА

Динамічна в'язкість за 25°С, Па·с

0.12

Час гелеутворення за 150°С, год

4-8

Густина, кг/м3

1.170-1.230

Стехіометричний коефіцієнт

3.92

Кислотне число мг КОН/г речовини

650-690

Масова частка вільних карбоксильних груп, %, до кислотного числа, не більше

5

 

 Властивості полімерних матеріалів на

основі епоксидної смоли та затверджувача ізо-МТГФА

Час гелеутворення за 100°С, хв, не менше

300

Руйнівна напруга, кг/см2

при вигині

при розтягуванні

при стисненні

 

130

127

70

Ударна в'язкість, кДж/см2

22.0

Відносне видовжння при розриві, %

7.0

Теплостійкість по Мартенсу, °С

110

Питомий об'ємний електричний опір, Ом·м

1·1014

Діелектрична проникність за 10Гц

3.5

Водопоглинання за 24 години при 20°С, %

0.022